Вчителям
ДОКУМЕНТАЦІЯ  КЕРІВНИКА ГУРТКА


Обов'язкова:
1.  Програма, за якою працює гурток (Затверджена або рекомендована МОН)

2.  Навчально-тематичний план занять .

3.  Журнал планування та обліку  роботи навчально-виховної роботи гуртка.

4.  Посадові обов’язки керівника гуртка.

5.  Правила техніки безпеки під час навчально-виховного процесу.


 Рекомендована:

6.  Тематичні розробки занять за програмою.

7.  Накопичувальна папка, в якій зібрані ілюстративні, пізнавальні.
     роздаткові, наочні  матеріали.

8.  Матеріали бесід, лекцій.

9.  Методична папка: методичні рекомендації, методичні посібники, розробки       
    занять, тренінги, тести, пам’ятки, буклети.

10.Папка творчих надбань гуртківців за рік «Про нас пишуть», «Матеріали    
     виставок».

11. Портфоліо гуртка, керівника гуртка.

12.  Копії грамот та нагород.

13.  Література для проведення занять та виховних заході.

РІВНІ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ


До  початкового рівня  відносяться  гуртки, секції, студії та інші  творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності.
Навчальна програма гуртків початкового рівня передбачає загальнокультурний розвиток дитини, впровадження емоційно-пізнавальних форм, методів оволодіння нею теоретичних і практичних основ творчої діяльності, створення для цього відповідних умов, також адаптацію вихованців, учнів, слухачів до позашкільної діяльності.
Навчальні програми можуть бути розроблені терміном на декілька  місяців  (до 1 року), або від 1 до 2-х років з урахуванням індивідуальних форм навчання. Робота гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань може організовуватись  протягом навчального року, а також у канікулярний час. Гуртки, секції, студії та інші об’єднання цього рівня можуть працювати самостійно або функціонувати як початкова ланка в структурі творчого об’єднання за процесами у різноманітних школах, клубах, студіях, ансамблях, театрах.

До основного рівня  відносяться гуртки, секції, студії та інші творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації. Діяльність таких гуртків передбачає створення умов для соціальної адаптації вихованців, учнів і слухачів у суспільстві.
 Примірний навчальний план гуртків секцій, клубів, творчих об'єднань цього рівня передбачає охоплення вихованців, учнів, слухачів віком від 8 до 18 років. Навчальні програми мають розробляться на термін від 1 до 4 років. Основою для створення гуртків, секцій, клубів, творчих об'єднань ІІ (основного) рівня можуть бути об'єднання І (початкового) рівня, вихованці, учні, слухачі, у яких виявили певні здібності, успіхи та бажання надалі навчатися за даним профілем.
Навчальні програми гуртків, секцій, клубів, творчих об'єднань цього рівня передбачають створення умов для формування творчої здібності, наданні їй глибокої теоретичної та практичної підготовки, професійних вмінь та навичок.

До вищого рівня відносяться гуртки, секції, клуби, творчі об'єднання за інтересами юних талантів та обдарувань, для задоволення потреб вихованців, учнів, слухачів у допрофесійній підготовці. Для успішного розвитку цих об'єднань створюються необхідні умови: виділення більшої кількості годин для занять, обов'язкове впровадження індивідуальних форм навчання, заохочення вихованців, учнів, слухачів, які займаються науково-дослідницькою роботою або є переможцями, призерами місцевих, Всеукраїнських, міжнародних конкурсів, виставок, олімпіад.

Принциповим положенням в організації цієї роботи є забезпечення на кожному рівні максимальних умов для вихованців, учнів, слухачів, які повинні відповідати їх віку, інтелектуальним, психологічним та творчим можливостям, стану здоров'я, умовам життя, потребі соціального захисту тощо.КІЛЬКА КОРИСНИХ  І ВЕСЕЛИХ ПОРАД МОЛОДИМ -

ПЕДАГОГАМ – КЕРІВНИКАМ ГУРТКА


1. Будьте оптимістичними!
2. Не забувайте головного: діти, як і дорослі, істоти парадоксальні.
3. Вірно те ваше рішення, що протилежно вашим повсякденним рішенням!
4. Не бійтеся: досвідчені педагоги вже давно забули те, що ви ще памятаєте!
5. Спілкуючись із батьками, пам’ятайте , що дорослі - це ті ж діти, тільки дуже втомлені; виходьте із принципу, що не батьки виховують дітей, а навпаки.
6. Не рвіться до кар'єри, погоджуйтеся з адміністрацією, але робіть так, як самі вважаєте потрібним.
7. Не забувайте: вирішальне значення має перший момент входу в клас, перше знайомство з дітьми.
8. Застосовуйте правило контрастів: якщо спочатку дати дітям волю, а потім притримати - вони вас незлюблять, якщо навпаки - будуть вам вдячні.
9.Памятайте: ваша головна справа - це спілкування з дітьми; умійте переживати радість від зустрічі з ними.
10. Не перебувайте на очах у дітей без справи.
11. Давайте своє тепло й ласку не «любимчикам», а тим, кому це особливо необхідно.
12. Якщо сумніваєтеся, як підійти до дитини, краще не кваптеся.
13. Будьте завжди у формі, підтягнуті й у гарному настрої!
14. Вчіться вітатися з дітьми. Тоном, яким ви говорите «Добрий день», теж можна виховувати.
 15. Постарайтеся всіма можливими способами довідатися у ваших підопічних всі таємниці: як вони росли, як учаться - це допоможе вам у спілкуванні з ними.
16. Не бентежтеся своїми помилками - діти, на відміну від нас, завжди прощають нам помилки.
17. Хваліть самого себе три рази на день: ранком, удень і ввечері:
«Я - відмінний педагог, мене всі поважають, люблять і слухаються».
18. Умійте бути ледачим! Недолік багатьох педагогів у тім, що вони розвивають бурхливу діяльність, але забувають думати.
19. Не відмахуйтеся й не відгороджуйтеся від дітей.
20. Умійте бути дітьми! Грайте, стрибайте з ними й сприймайте свою роботу із гуртківцями, як продовження дитинства!
21. Уникайте:
· Частих моралей й нотацій, виговорів й претензій!
· Лайки, покарань і погроз!
· Наказів і заборон!
· Нетерпимості й дратівливості!
· Кепкувань  над дітьми, іронії та сарказму!


Використання web-квестів у навчально-виховному процесі

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає». А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому й полягає основна місія сучасного учителя. Вже не достатньо бути на уроці та поза ним актором, режисером, діловодом, диригентом, дипломатом, психологом, новатором і компетентним фахівцем.
Модель сучасного вчителя передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатися, бути у постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про педагогічну освіту, а формуються у щоденній учительській праці.
Сьогодні ми розуміємо: бути гарним професіоналом, означає бути в постійному пошуку, зростанні, розвитку. Праця педагога відрізняється високою мобільністю, надзвичайною складністю, вимагає від нього глибоких та різнобічних наукових, професійних знань, умінь, навичок, що становлять основу професійної компетентності.
Професійна компетентність педагога є не лише сумою теоретичних знань та вміння їх репродукувати у певному обсязі згідно з правилами, а також мотивом і засобом розвитку навичок практичних дій в інформаційному суспільстві. Можливість різнобічного розвитку учня пропонують саме сучасні методики навчання і новітні технічні здобутки. Широке й ефективне впровадження інноваційних методик в навчально-виховний процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості учнів і викладачів, є важливою стадією процесу реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації. Однією з таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати і вирішувати поставлені задачі є методика web-квестів.
Вперше модель web-квесту була представлена викладачем університету Сан-Дієго Берні Доджем у 1995 р. Сьогодні ця технологія використовується як найбільш вдалий спосіб використання Інтернету на уроках.
Веб-квест дає можливість учням ефективно використовувати інформацію, яку вони знаходять у мережі.
Веб-квест - це технологія орієнтована на учнів, занурених у процес навчання, яка розвиває їх критичне мислення.
Завдяки конструктивному підходу до навчання, учні не лише добирають і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а також скеровують свою діяльність на поставлене перед ними завдання. Це технологія, яка дозволяє працювати в групах (від трьох до п’яти чоловік), розвиває конкурентність і лідерські якості.
Веб-квест містить такі основні елементи:
 • вступ, у якому обов’язково вказуються терміни проведення роботи і надається вихідна ситуація або завдання;
 • посилання на ресурси мережі, у яких міститься необхідний для веб-квесту матеріал: електронні адреси, тематичні форуми, книги або методичні посібники з бібліотечних фондів;
 • поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням принципів обробки інформації, додатковими супровідними питаннями, причинно-наслідковими схемами, таблицями, діаграмами, графіками та ін.;
 • висновки, які мають містити приклад оформлення результатів виконання завдання або їх презентації, шляхи подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і галузі практичного застосування отриманих результатів і навичок.
На першому етапі викладач проводить підготовчу роботу, знайомить учнів із темою, формулює основну проблему.
Завдання веб-квеста є окремими блоками питань і переліками адрес в Інтернеті, де можна отримати необхідну інформацію. Питання сформульовані так, щоб при відкритті сайту учень розумів принципи для відбору матеріалу, виділення головного з усієї інформації, яку він знаходить. Ця стадія веб-квесту має найбільший розвивальний потенціал: при пошуку відповідей на поставлені питання удосконалюється критичне мислення, уміння порівнювати і аналізувати, класифікувати об'єкти і явища, мислити абстрактно. Певне керування процесом з боку викладача може проводитися через надання списку запитань, поширення прикладів, схем.
Наступним є етап оформлення результатів, у межах якого відбувається осмислення проведеного дослідження. Робота передбачає відбір значимої інформації і представлення її у вигляді слайд-шоу, буклету, анімації, постеру або фоторепортажу. Обговорення результатів роботи над веб-квестами можна провести у вигляді конференції, щоб учні мали можливість продемонструвати власний практичний доробок. Результати веб-квеста для звіту можуть мати різноманітні форми: база даних; діалог, історія або приклад для вивчення; он-лайн документ, який містить аналіз неоднозначної ситуації, повідомляє основні тези і спонукає користувачів додати власні коментарі або не погодитися з авторами; проведення псевдо-інтерв’ю з експертом протягом заняття або публікація його у мережі Інтернет. На цьому етапі розвиваються такі риси особистості як відповідальність за виконану роботу, самокритика, взаємопідтримка і уміння виступати перед аудиторією.
Можна практикувати розміщення результатів роботи над веб-квестом в мережі Інтернет на спеціалізованих сайтах, таким чином досягаючи трьох цілей: учні розуміють, що завдання є матеріальним і високотехнологічним; вони отримують аудиторію, зацікавлену у результатах їх праці; у них з’являється можливість зворотного зв'язку з боку аудиторії.
Завершальним етапом є оцінювання, однак обов’язковим для веб-квесту є попереднє (до початку роботи) оголошення його принципів. Критерії оцінки можуть бути різними (за часом презентації, оригінальністю, новаторством та інше). В оцінці підсумовується досвід, який був отриманий учнем при виконанні самостійної роботи за допомогою технології веб-квест. У завданнях з деяких тем логічним є включення до заключної частини риторичних питань, які стимулюватимуть активність пошукової роботи.
Якою ж є структура уроку веб-квесту? Початок уроку має основні, характерне для інших уроків, елементи: організаційна частина, мотивація навчальної діяльності, актуалізація опорних знань.
Викладення нового матеріалу відбувається за схемою: завдання - питання - робота з Інтернет-ресурсами - повернення до питання, аналіз отриманої інформації - перехід до наступного питання. Давши відповіді на кожне з питань, отримуємо результат, тобто вирішене завдання, яке ставилось на початку.
При підготовці та проведенні такого уроку важливо чітко усвідомити роль кожного учасника навчально-виховного процесу та розподілити їх обов’язки для досягнення максимальної ефективності.
Учень повинен:
 • сформулювати відомі умови завдання;
 • визначити необхідні, але невідомі відомості; знайти їх;
 • проаналізувати, обробити, узагальнити й обговорити виявлену інформацію; вирішити, наскільки з урахуванням знайдених відомостей поле завдання втратило (чи придбало) проблемний характер;
 • узагальнити відшукану інформацію;
 • оформити результати роботи.
Викладач:
 • надає декілька посилань на бажані Інтернет-ресурси, які зададуть інтонацію, акценти пошуку;
 • наводить декілька культурних зразків, які служать орієнтиром для порівняння та можуть показувати спектр думок з проблеми;
 • розробляє бланки з чітким формулюванням критеріїв оцінювання;
 • контролює процес пошуку.
Рекомендації до проведення веб-квесту:
 • визначте ключові слова для пошуку (чи слід їх змінювати на різних етапах розв’язання);
 • знайдіть необхідну інформацію в мережі Інтернет;
 • проаналізуйте й обговоріть знайдену інформацію;
 • при необхідності – відкоригуйте ключові слова та повторіть пошук;
 • сформулюйте висновок і обговоріть його (чи відповіли Ви на всі підпитання? Якщо ні – повторіть ще один цикл пошуку й обробки інформації).
Методика веб-квестів активізує навчальний процес, сприяє підвищенню індивідуалізації навчання і його якості.
Веб-квест - одна із найбільш ефективних моделей використання Інтернета в навчальному процесі.
Веб-квест - проблемне завдання, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.
Веб-квест - це формат уроку орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності учнів, на якому значна частина інформації здобувається через ресурси Інтернету.
Веб-квест – це дидактична структура, в рамках якої викладач удосконалює пошукову діяльність учнів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час. Викладач перестає бути джерелом знань, але створює необхідні умови для пошуку і обробки інформації.
Така діяльність перетворює учнів на активних суб'єктів навчальної діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але і відповідальність за результати цієї діяльності і їх презентацію. Ця методика є сучасною та перспективною, має ряд переваг, заслуговує на широке впровадження в навчально-виховний процес.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Архів блога