Організація роботи учнів на заняттях гуртка

Презентація гуртка


ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГУРТКА
1.                       Надання адміністрації необхідних документів про гурток. Визначення напряму діяльності гуртка, його ролі, основної мети і задач. Ознайомлення з посадовими обов'язками.     Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо організації роботи гуртка
2.                       Складання навчальної програми гуртка (не пізніше ніж за 10 днів до початку його роботи).Узгодження програми з директором, заступником директора. Затвердження програми.
3.                       Комплектування груп. Оформлення кабінету. Підготовка необхідних матеріалів, інструментів,  таблиць для занять.
4.                       Складання календарно-тематичного плану роботи гуртка на семестр (навчальний рік).
5.                       Складання розкладу занять гуртка (кожної групи).
6.                       Оформлення журналу обліку роботи гуртка (кожної групи).
7.                       Проведення вступного заняття. Проведення вступного інструктажу з техніки безпеки з обов'язковою реєстрацією в журналі на окремій сторінці. Складання конспектів занять та їх проведення. Заповнення журналу гуртка на початку заняття і по закінченні. Організація самоврядування в гуртку (вибори старости, його заступника, розподіл обов'язків між вихованцями). Проведення батьківських зборів.
8.                       Участь у методичних заходах закладу, РМК. Робота із самоосвіти. Проведення відкритих занять для педагогів і батьків. Відвідування занять інших керівників гуртків.
9.                       Організація масових заходів з гуртківцями (екскурсійна, концертна, спортивно-масова, виставкова діяльність і т. д.). Залучення батьків до організації і проведення масових заходів.
10.                   Участь у районних, міських, всеукраїнських заходах (конкурси, змагання, огляди, акції, виставки і т.д.).
11.                   Підсумкове заняття. Творчий звіт гуртка. Заохочення кращих гуртківців.
12.                   Самоаналіз виконання навчальної програми і плану роботи гуртка. Самоаналіз роботи гуртка за навчальний рік.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Архів блога